Sławomir Cierpik

Urodzony w Dębicy. Tam rozpoczął edukację muzyczną. Naukę kontynuował w Liceum Muzycznym w Krakowie. W 1992 r. ukończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Tadeusza Żmudzińskiego oraz w klasie kameralistyki prof. Marii Szmyd - Dormus, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Po studiach doskonalił swoje umiejętności na kursach muzycznych: Mistrzowskim Kursie Pianistycznym w Dusznikach w 1992 r. u prof. Ryszarda Baksta, Mistrzowskim Kursie Muzyki Kameralnej w Wiedniu w 1993 r. u Wiener Schubert Trio, Międzynarodowym Kursie Muzyki Kameralnej w Weikersheim (Niemcy) w 1993 r., kursie zorganizowanym przez Akademię Muzyczną w Poznaniu w 1994 r., poświęconym rzadko wykonywanym sonatom na skrzypce i fortepian, a także w innych kursach organizowanych przez tę uczelnię w następnych latach. Brał udział w konkursach i przesłuchaniach pianistycznych zarówno dla uczniów szkól podstawowych jak i średnich, zdobywając wyróżnienia w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie. W 1992 r. wraz z triem fortepianowym otrzymał II nagrodę na XI Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi. W tym samym roku uzyskał II miejsce na Konkursie - Sympozjum w Krakowie poświęconym twórczości kameralnej W. A. Mozarta. Uzyskał również nagrodę dla najlepszego zespołu biorącego udział w Kursie Muzyki Kameralnej w Weikersheim. Koncertował w różnych miastach Polski oraz w Austrii, Belgii, Danii, Niemczech i we Włoszech. Brał udział w „Koncercie roku" w Warszawie w 1992 r., zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki dla wyróżniających się studentów uczelni artystycznych. Jest laureatem złotej odznaki w konkursie „Primus Inter Pares" ufundowanej przez Prezydenta miasta Krakowa. Współpracował z wybitnymi artystami, w tym z Kają Danczowską i Konstantym Andrzejem Kulką. Od 1995 r. jest członkiem znanego krakowskiego zespołu kameralnego "Reiner Trio", z którym brał udział w licznych koncertach i prestiżowych festiwalach. Od 2009 r. posiada stopień naukowy doktora habilitowanego.

Obecnie jest adiunktem w Katedrze Kameralistyki w Akademii Muzycznej w Krakowie.