Barbara Łypik-Sobaniec

Urodzona w Krakowie. Tu rozpoczęła swą edukację muzyczną, kończąc w 1995 r. krakowską Akademię Muzyczną w klasie wiolonczeli prof. Witolda Hermana i otrzymując dyplom tej uczelni z wyróżnieniem. W ramach programu dyplomowego wykonała m. in. I Koncert wiolonczelowy Grażyny Bacewicz z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Krakowskiej. Przez okres studiów była członkiem Kwartetu Reprezentacyjnego Akademii Muzycznej. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach muzycznych, m.in. na Międzynarodowej Akademii Pommersfelden (gdzie dokonała nagrań dla Bayerische Rundfunk) oraz jako stypendystka Europejskiej Fundacji Mozartowskiej. Pracowała pod kierunkiem wielu wybitnych pedagogów. Byli wśród nich: A. Moravec, D. Zsigmondy, S.Vegh, A. Chumachenko, Z. Ruzickova. W ramach Festiwalu Mozartowskiego w Pradze wystąpiła obok takich muzyków, jak Ch. Rosen i B. Pergamenschikow. Ma na swoim koncie prawykonania Kwartetu na Wielkanoc Z. Bujarskiego oraz odnalezionego kwartetu I. J. Paderewskiego (oba wykonania zostały zarejestrowane przez Polskie Radio). Koncertowała w różnych miastach m.in. biorąc udział w Koncercie Roku w Warszawie organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki dla wyróżniających się studentów uczelni artystycznych, a także w ramach Festiwali: Mozartowskiego (Wroclaw 1991), im. Ady Sari (Nowy Sącz 1991) czy Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie (Kraków 1993, 1999). Jest laureatką XI Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej w Łodzi (II miejsce). We wrześniu 2000 r. zostala laureatką II nagrody (w kategorii solistów) IV Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego. Od 1995 r. jest członkiem tria fortepianowego, które tworzy wspólnie z wybitnymi muzykami krakowskimi: Romanem Reinerem (skrzypce) oraz Sławomirem Cierpikiem (fortepian), prowadząc aktywną działalność koncertową i fonograficzną. W styczniu 2010 r. otrzymała tytuł doktora w dziedzinie sztuki muzycznej po pomyślnie przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Obecnie jest adiunktem w Katedrze Kameralistyki krakowskiej Akademii Muzycznej i doktorem habilitowanym tej uczelni (od 2019)