Reiner Trio

Trio fortepianowe "Reiner Trio"

Reiner Trio zostało założone przez profesora krakowskiej Akademii Muzycznej Romana Reinera wraz z dr Barbarą Łypik-Sobaniec (wiolonczela) i dr hab. Sławomirem Cierpikiem (fortepian) w 1995 r. Członkowie zespołu to laureaci wielu prestiżowych konkursów. Trio dokonało nagrań dla Centralnej Telewizji Niemieckiej (ZDF), II programu TV Niemiec oraz dla Polskiego Radia i TV w Krakowie.

W 1996 r. Fundacja Judaica i Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie wydały płytę CD zatytułowaną „Wspomnienia z Krakowskiego Kazimierza". Reiner Trio brało udział w licznych festiwalach, m. in. w V, VII, XII i XIII Festiwalu Kultury Żydowskiej (1995, 1997, 2002 i 2003) i Festiwalu „Bajit Chadasz" w Krakowie (1996, 2000), XIV Ogólnopolskim Tygodniu Talentów w Tarnowie (1996), Śląskim Festiwalu muzyki Johannesa Brahmsa (1997), Festiwalu "Przemyska Jesień" (1997), Festiwalu Flandryjskim w Belgii (1999), VIII Górnośląskim Festiwalu Sztuki Kameralnej – wspólnie z wybitnym polskim aktorem – Jerzym Radziwiłłowiczem (1999). W sezonie artystycznym 1996/1997 zespól wystąpił w koncercie kameralnym z cyklu „Wieczory we Floriance" organizowanym przez Filharmonię Krakowską, zaś w grudniu 1997 r. w specjalnym koncercie na zamówienie Państwowego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie. W sezonie 1999/2000 Reiner Trio wystąpiło w Filharmonii Krakowskiej w jednym z głównych koncertów, zaś w 2002 r. zespół wykonał Tria Chopina i Szostakowicza podczas jubileuszowego 75 koncertu uniwersyteckiego zorganizowanego przez Filharmonię Krakowską i Uniwersytet Jagielloński. W kwietniu 1999 trio koncertowało w Kopenhadze w ramach przedsięwzięć związanych z Festiwalem „Kraków 2000”. W czerwcu tegoż roku „Reiner Trio” wystąpiło w domu Feliksa Mendelssohna w Lipsku w ramach festiwalu „Schalom”, wykonując m.in. Trio fortepianowe d–moll tego kompozytora. Ponownie Trio wystąpiło podczas tego festiwalu w 2001 i 2003 r. W czerwcu 2000 zespół koncertował w Pradze (Czechy), zaś w listopadzie 2000 w Brukseli w koncercie zorganizowanym na zaproszenie tamtejszego „Goethe Institut” oraz Ambasady RP. W 2005 r. Rener Trio wystąpiło w głównej sali Filharmonii Krakowskiej w koncercie z okazji 10-lecia istnienia zespołu, wykonując arcytrudne Trio fortepianowe Piotra Czajkowskiego. W 2008 r. Trio wystąpiło w Filharmonii Olsztyńskiej w koncercie z cyklu "Mistrzowskie interpretacje".

Trio dysponuje zróżnicowanym repertuarem kameralnym począwszy od dzieł klasyków (J. Haydn, W. A. Mozart, L. v. Beethoven) poprzez muzykę romantyczną (m. in. F. Schubert, F. Mendelssohn - Bartholdy, J. Brahms, M. Bruch, P. Czajkowski) aż po wiek XX (S. Rachmaninow, D. Szostakowicz, E. Bloch i in.). Szczególne miejsce w repertuarze tria zajmuje muzyka polska, w tym kompozycje F. Chopina, A. Malawskiego, A Panufnika. Zespół dokonał unikatowych aranżacji tradycyjnych melodii żydowskich, co pozwala mu (w opinii krytyków) na łączenie ich podczas koncertów z kompozycjami klasycznego repertuaru muzyki kameralnej. Reiner Trio prowadzi nadal ożywioną działalność koncertową w kraju i za granicą.