Reiner Duo

Reiner Duo to duet rodzinny. Tworzy go dwoje skrzypków: profesor krakowskiej Akademii Muzycznej - Roman Reiner i jego córka Agnieszka - absolwentka tejże uczelni (dyplom z wyróżnieniem - 2006). Duet istnieje od 2005 roku, kiedy to wykonał po raz pierwszy Koncert na 2 skrzypiec J.S. Bacha z towarzyszeniem akademickiej orkiestry kameralnej.

W repertuarze duetu znajdują się m.in. dzieła A. Vivaldiego, J.S. Bacha, M. Brucha, B. Bartoka, H. Wieniawskiego, D. Szostakowicza, M. Moszkowskiego. Repertuar ulega ciągłemu poszerzeniu.

Zespół wykonuje także unikatowe aranżacje tradycyjnych melodii żydowskich w wersji klasycznej.

Podczas koncertów duetowi towarzyszy znakomity pianista i kameralista - doktor habilitowany krakowskiej Akademii Muzycznej - Sławomir Cierpik.